JAVNA NAROČILA

V skladu z 21. čl. ZJN-3 zavod Dom upokojencev Kranj, vsako leto do zadnjega dne meseca februarja, na Portalu javnih naročil (https://www.enarocanje.si) objavi seznam javnih naročil (t.i. evidenčna naročila), ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je bila nižja od mejnih vrednosti po 21. čl. ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in zanje ni bilo potrebno izvesti postopka javnega naročanja.