Sprejem

Sprejem v Dom in oskrba je na voljo starejšim osebam, starim 65 let in več.

 Ob prijavi potrebujete izpolnjeno naslednjo dokumentacijo
- prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo;
- zdravniško mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju;
- izjavo o doplačilu storitve s strani tretje osebe;
- pooblastilo za zastopanje, v primeru, da prosilec prošnje ne vlaga osebno

Prošnje za stalni sprejem bo na osnovi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva obravnavala Komisija za sprejem, premestitev in odpust iz doma in jih razvrstila na seznam čakajočih.

 Pri sprejemu v Dom  se upoštevajo naslednji kriteriji:
- vrstni red po prispetju prošnje oziroma dolžini čakalne dobe
- bližina stalnega bivališča uporabnika
- zdravstveno stanje uporabnika
- socialni razlogi, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema.

Ob sprejemu bo dom s stanovalcem sklenil Dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitev institucionalnega varstva.

Ceniki

Vse cenike si lahko ogledate na strani Ceniki

Obrazci

Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo (wordpdf)

Zdravniško spričevalo za sprejem v Dom starejših občanov

Izjava o doplačilu k domski oskrbi

Pooblastilo za zastopanje

SOGLASJE za SEPA direktno obremenitev - OSKRBA (word, pdf
Vse naštete obrazce lahko dobite na recepciji doma, na spletni strani doma in Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, pošljemo pa vam jih tudi po pošti.