Izjava o dostopnosti spletišča

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Doma upokojencev Kranj, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.du-kranj.si

Dom upokojencev Kranj se zavezuje omogočati dostopnost do vsebine spletišča na spletni povezavi https://www.du-kranj.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/18 s spremembami in dopolnitvami.

Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom UserWay, ki je zahtevan v ZDSMA, ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. Z vtičnikom “dostopnost” obiskovalcem spletišča omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam.

Obiskovalci spletne strani lahko s pomočjo vtičnika povečajo ali pomanjšajo pisavo, spletišče nastavijo brezbarvno (v sivinah), nastavijo visok ali negativni kontrast, svetlo ozadje, nastavijo povezave tako, da so podčrtane ali pisavo tako, da je lažje berljiva.

Stopnja skladnosti

Spletišče Dom upokojencev Kranj je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem. 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča Dom upokojencev Kranj spremljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Nekatere objavljene vsebine zaradi nesorazmernega bremena ne vsebujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.

– skenirani dokumenti in obrazci v obliki PDF zapisa,

– videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov.

Obvestila o neskladju z zahtevami in zaprosila za informacije glede vsebin spletišča ter vsebin, ki ne spadajo na področje uporabe Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016, str. 1) sprejemamo na e-naslovu kranj@ssz-slo.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v zakonsko določenem roku – v 8 dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog nezmožnosti odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

gp.irsid@gov.si

www.irsid.gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 17.08.2022.

Zadnja posodobitev Izjave o dostopnosti: 14.4.2023