Splošni podatki

Dom upokojencev Kranj je javni socialno varstveni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. Dom vodi, zastopa in predstavlja direktorica doma. Organ upravljanja je svet doma, ki ga sestavlja 9 članov (5 predstavnikov ustanovitelja, 2 sta predstavnika delavcev, 1 je predstavnik lokalne skupnosti in 1 stanovalcev). 

Uradna otvoritev doma je bila 30. 8. 1973, oktobra 1983 pa je bil odprt nov prizidek z dodatnimi 83 posteljami. Z nadzidavo prizidka so bili pridobljeni še prostori za uporabnike dnevnega varstva in 7 ležišč za začasno nastanitev stanovalcev. Dom ima danes skupno 212 ležišč za institucionalno varstvo, od tega 7 za začasno (122 enoposteljnih in 45 dvoposteljnih sob s sanitarijami in v prizidku s kopalnicami) in 30 mest za dnevno varstvo. Zadnji dve obliki omogočata, da starostnikom, ki se nepričakovano oz. nenadoma znajdejo v hudi stiski, ponudimo vsaj začasno rešitev. Dnevno varstvo in pomoč na domu ter dostavo kosil lahko praviloma ponudimo takoj, začasno varstvo pa v zelo kratkem času. V začasnem varstvu lahko stanovalci ostanejo največ 3 mesece. 

Poleg institucionalnega varstva dom izvaja tudi storitve pomoči na domu za povprečno 160 uporabnikov, nudimo kosila zunanjim uporabnikom in smo oskrbnik 68 stanovanj na Planini.

Odlična lokacija doma, - dom leži v neposredni bližini mestnega jedra Kranja, omogoča stanovalcem enostaven dostop do mesta, pošte, banke, trgovin, knjižnice, cerkve in drugih zanje pomembnih objektov. Dom ima 4 parke, polne naravnega zelenja, ki stanovalcem omogočajo sprehode in druženje, poleti pa nudijo prijetno naravno senco.