Začasna nastanitev in oskrba

Dom upokojencev Kranj je splošni socialno varstveni zavod, ustanovljen leta 1973. Osnovna dejavnost doma je nastanitev in oskrba starejših oseb, ki zaradi starosti ali zdravstvenega stanja ne morejo ali ne želijo več živeti v domačem okolju.Dom leži v neposredni bližini Kranja, sredi stanovanjskega naselja Planina.Začasna nastanitev za največ tri mesece je na voljo osebam starejšim, od 65 let v petih enoposteljnih sobah in eni dvoposteljni sobi.To nastanitev lahko starejše osebe koristijo: - v času dopusta svojcev ali skrbnikov;- po odpustu iz bolnišnice;- da spoznajo bivanje v domu in drugo.

Med začasno nastanitvijo so uporabnikom zagotovljene storitve:- zdravstvena nega in oskrba glede na zdravstveno stanje;- fizioterapija in delovna terapija;- možnost vključitve v vse dejavnosti, ki jih nudimo vsem stanovalcem.Nastanitev je treba predhodno rezervirati v socialni službi doma.

Za začasni nastanitev v dom potrebujete naslednjo dokumentacijo:- prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo;- zdravniško mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju;- izjavo tretje osebe o doplačilu storitve;- pooblastilo za zastopanje če prosilec prošnje ne vlaga osebno.Vse naštete obrazce lahko dobite na recepciji doma, na spletni strani doma in Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, pošljemo pa vam jih tudi po pošti.

DODATNE INFORMACIJE

Informacije so vam na voljo osebno ali po telefonu v Domu upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, Kranj, v socialni službi, v času uradnih ur:

  • ponedeljek in petek: od 9. do11. ure
  • torek in četrtek: od 9. do 11. ure in od 13. do 14. ure
  • sreda: od 9. do 11. ure in od 13. do 16. ure

Telefonska številka: 04 280 13 00
Elektronski naslov: kranj@ssz-slo.si
Internetni naslov: www.du-kranj.si
Faks: 04 233 13 32